Het Huwelijk Kerkelijk En Werkelijk.pdf

Het Huwelijk Kerkelijk En Werkelijk PDF

Het in dit boek behandelde thema is het kerkelijk huwelijksrecht. Dit vakgebied staat vaak onder scherpe kritiek. De reden hiervoor is wellicht te vinden in het feit dat voor een gestrand huwelijk, op enkele uitzonderingen na, slechts de ex tunc-nietigverklaring als uitweg overblijft. De nietigverklaring houdt in dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. Die stellingname staat weleens haaks op het levensgevoel van vele mensen die ernstig hebben gepoogd wat van het huwelijk te maken, soms tijdelijk met succes, maar die uiteindelijk toch vast zijn gelopen. Achter het ontkennen van het huwelijk, zijn mislukkingen inbegrepen, kan een diepe belediging schuilgaan. Ook het echec heeft recht op leven. Aan de andere kant verzoent het bestaande systeem het onontbindbaarheidsbeginsel met de zorg voor het gestrande huwelijk. Misschien op een wat kunstmatige manier. Maar vaak ook op een wijze die mensen echt bevrijdt, zowel door hun een nieuwe kans te bieden als door uitdrukkelijk een beroep te doen op hun verantwoordelijkheidszin.De kerkelijke huwelijksprocedure kan bijzonder zinvol zijn wanneer mensen met grote kerkjuridische en menselijke kwaliteiten als rechters fungeren. Zon zinvolle procedure houdt uiteraard ook aandacht in voor allerlei aspecten die bij een huwelijk, zijn ontstaan, beleving en ondergang relevant kunnen zijn. Daarom treft de lezer in dit boek een burgerrechtelijke analyse aan naast een historische. Een demografische en sociologische analyse ontbreekt niet. Ook over het pastoraat van, met en voor echtgescheidenen werd een artikel opgenomen. Maar uiteraard vormen specifiek kerkrechterlijke bijdragen de hoofdmoot van dit boek. Daarbij komen heel wat uiteenlopende onderwerpen en benaderingswijzen aan bod.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 7.95 MB
ISBN 9789068316407
AUTOR H. Warnink, W. Kennes
DATEINAME Het Huwelijk Kerkelijk En Werkelijk.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 05/06/2020

- Sacramenten - Het huwelijk Kortom waren alle voorwaarden aanwezig om het huwelijk werkelijk als sacrament te laten werken? Soms moet worden vastgesteld dat dit inderdaad zo was en kan dus geen nieuw kerkelijk huwelijk worden gesloten. Maar in veel gevallen wordt duidelijk waarom het misliep en waarom er niet langer sprake kan zijn van een sacramentele huwelijksband. Het